PROGRAMUNK 

 IDE kattintva letölthető

 

 

CÉLKITŰZÉS

 

Az ORIGÓ Párt legfőbb célkitűzése a tartósan beteg-, és különleges bánásmódot igénylő személyeket -ezen belül a sajátos nevelési igényű (SNI)- nevelő, ápoló, gondozó családok méltó életkörülményeinek kivívása.

 

HITVALLÁS

 

 Hisszük, hogy ezeken az embereken lehet segíteni és jobbá tehetjük az életüket.

 

 VÍZIÓ  

 

  A víziónk, hogy az emberek érzékenyítésével a magyar társadalom elfogadja ezeket a személyeket a másságukkal együtt és ezáltal képessé válnak az integrációra.

 

Miért is van erre szükség? 

 

A családok erőn felül gondoskodnak a sérült, beteg, fogyatékkal élő családtagjaik ellátásáról, legyenek azok gyermekek, vagy felnőttek. Az állami ellátásra és finanszírozásra nem lehet teljes mértékben támaszkodni, legtöbbször a privát ellátórendszer igénybevételével, költségesen tudnak csak fejlesztést és ellátást kapni. Ez a bizonytalanság a jelen s a jövőképet kilátástalanságba helyezi, és akkora terhet ró a családokra, amelytől  azok mársorra roppannak össze.

  

Ismerkedjünk meg a fogalmakkal!

 

Fogyatékosság:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800026.TV

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

“Fogyatékos személy: az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi, kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja;…”

Sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok és felnőttek:

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100190.TV

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (25.)

“Az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”

Tartósan beteg: 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300005.esc

5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet1. § (1) – (4) )

 

Lássuk ezt számokban!

Az alábbi példák felsorolásával egy kis összehasonlítást végeztünk, de átfedések vannak a különböző juttatások terén, melyek az egyén állapotától és életkorától függően igényelhetőek.

 

Magyarországon sajnálatos módon az önhibáján kívül megszült, sérült gyermekét (örök gyermekét) az anyák többsége egyedül neveli. Amennyiben a családok még egyben vannak, azokat megpróbálják szétválasztani, mivel egy főre jut az anyagi biztonság megteremtésének terhe. Emberek tízezreinek számára ez maga a valóság!

A jelenlegi kormány ugyan tett már bizonyos lépéseket a családok megsegítésére, például a családi adókedvezménnyel, de azt az ápolási díjon levő szülők nem tudják igénybe venni. Nem mindenki tudja felhasználni az alábbi kedvezményeket:

 1. Családi Otthonteremtő Kedvezmény: az ápolási díj összege annyira alacsony, hogy hitelt, kölcsönt nem lehet felvenni. A fogyatékos személyt egyedül nevelő szülő pedig egy keresettel esélytelen.
 2. Az élet- nyugdíjbiztosítások után járó 20 % adójóváírást ápolási díjból nem tudjuk igénybe venni.
 3. Az Erzsébet üdülési utalvány egy kísérővel vehető igénybe.
 4. Iskolakezdési támogatás a fogyatékkal élő gyermek számára nem tankönyvek szükségesek, hanem fejlesztő eszközök.

Mi pedig éppen azokat képviseljük, akik nem tudnak dolgozni – legalábbis munkahelyen nem -, hiszen az ő munkájuk a fogyatékkal élő gyermekük (örök gyermek) gondozása, amiért még minimálbér sem illeti meg őket, annak ellenére, hogy 24 órás kemény munkát végeznek, amely fizikailag, lelkileg megterhelő és idegőrlő – sokan bele is rokkannak.

KÖLTSÉGVETÉST ÉRINTŐ TÁMOGATÁSI CÉLKITŰZÉSEINK

 1. A mindenkori minimálbérnek (jelenleg bruttó 183.000.- Ft) megfelelő összegű ápolási díj, mely a gyermek 10. életévének betöltése után igényelhető, bér jellegű jövedelemnek legyen elismerve, ezáltal az adókedvezményre jogosultságot alapítson.
 2. Valamennyi különleges bánásmódot igénylő gyermekét nevelő szülő jogosulttá válhasson az emelt összegű családi pótlékra.
 3. A fogyatékkal élők nyugdíjszerű, rokkantsági, pénzbeli ellátás mértékének növelése.
 4. További adókedvezmény a fogyatékkal élő és SNI gyermeket nevelő mindkét szülőnek.
 5. SNI gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek gondozására évi plusz 10 nap szabadság és betegszabadság illesse meg a szülőt.
 6. Részmunkaidő (4-6 órás) biztosítása fogyatékkal élő, SNI gyermeket nevelő szülők számára – a munkaadó kapjon ezért munkáltatói kedvezményt.
 7. Otthoni segítő szolgálat országos hálózatának kialakítása,   ebben résztvevő szolgáltató civil szervezetek támogatása.
 8. A fogyatékkal élők rokkantsági járadékának emelése legalább a duplájára, és kövesse a mindenkori nyugdíjemelés mértékét.
 9. A szülő számára, aki egész életében a gyermekét gondozza, és nem tud a munka világába integrálódni, megfelelő nyugdíjszerű ellátás biztosítása.
 10. Lakáscélú megtakarítások, nyugdíj- és életbiztosítások elősegítése a fogyatékkal élők számára.
 11. A rezsiköltségekhez utalvánnyal történő hozzájárulás (a fogyatékkal élő otthon ápolása sokkal megterhelőbb a család számára).
 12. Az árvaellátásra vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, szükség szerint átalakítása.

TERÁPIÁK, FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSI CÉLKITŰZÉSEINK

Az állami támogatású terápiák bővítése a különleges bánásmódot igénylők és a tartósan betegek kezelésében/fejlesztésében.

Tudomásul kell venni, hogy a klasszikus gyógypedagógiai fejlesztés ma már kevés, még akkor is, ha a jelenlegi jogszabályi háttér ezt másképp fogalmazza meg.

Támogatásra javasolt terápiák a teljesség igénye nélkül:

 • Szenzoros mozgásfejlesztés, pl. TSMT, Kulcsár-féle, Alapozó Terápia, Mozgáskotta, INPP. Megjegyzés: a Dévény-torna állami támogatására 26 évet kellett várni. Nekünk nincs ennyi időnk.
 • Laborvizsgálatokon alapuló szervrendszeri eltérések helyreállítása pl. étrenddel, biomedikális terápiákkal (vitamin, ásványi anyag és más gyógynövényi készítmények), stb.
 • Kognitív és viselkedésterápiák, pl. ABA, Son Rise, TEEACH, Denver, stb.
 • Eszközös terápiák: Tomatis, Neurofeedback, AIT, oxigénterápia, mágneses terápia, stb.

 EGYÉB, A MINDENNAPI ÉLETET MEGKÖNNYÍTŐ TÁMOGATÁSOK CÉLKITŰZÉSEINK

 1. MOBIL APPLIKÁCIÓ – olyan elektronikus tájékoztató rendszer, központi adatbázisok létrehozása, amelyek elősegítik a szép korúak, a szülők számára a tájékozódást, ügyintézést a fogyatékkal élők jogán járó támogatásokkal kapcsolatban.
 2. Közgyógyellátás átalakítása, összegének emelése és korrekciója.
 3. Tömegközlekedési kedvezmény a kísérő részére akkor is, ha nem utazik vele a gyermek. Pl. a vasúti kedvezmény, mely szintén nem használható, ha a gyermek nélkül utazik a szülő.
 4. Közlekedési kedvezmény, hogy az autóval rendelkezők se kerüljenek hátrányba, hiszen sok gyermek szállítása csak így oldható meg! Jelenleg csak az orvosi és a Szakszolgálatoknál történő vizsgálatokra jár, viszont az összes többi fejlesztésre látogatást saját költségből kell megoldani.
 5. Mozgássérült igazolvány használatának kiterjesztése arra az esetre, ha a gyermek nincs a szülővel.
 6. Egységes kártyarendszer (chipkártya formájában) a különböző betegségtípusoknak megfelelően.
 7. A kártyával rendelkezők soron kívüli kiszolgálása hivatalos ügyek intézésénél és az orvosi ellátásban, mindehhez az ellátó ügyintézők szakmai felkészítése.
 8. Érdekképviseleti szervezeteinknek a szülőkkel történő együttműködésének elősegítése.
 9. Az üzemanyag-költségtérítés összege 21 Ft/km, melyet iskolalátogatásra lehet igénybe venni, de hosszú évek óta nem emelték, ill. a vasútvonalat veszik alapul a „km” számításánál és nem a valóságban megtett útvonalat háztól-házig.
 10. A jogrendszer, törvényi hátterek pontosítása, a jogi hézagok megszüntetése.

PREVENCIÓVAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEINK

 1. A gyermekek kötelező idegrendszeri szűrővizsgálata (Egészségügyi kiskönyv átdolgozása, kibővítése, védőnők szakmai továbbképzése). A 3 éves kor alatti diagnózis és terápiás rendszer hatása sokkal nagyobb, mint ezt követően.
 2. A gyermekek immunrendszerének komplex vizsgálata bármilyen viselkedésbeli, fejlődésbeli eltérés vagy egészségügyi probléma esetén, pl. támogatott, mindenre kiterjedő laboratóriumi vizsgálatok.
 3. Családtervezés prevenciós elvek mentén történő szorgalmazása.
 1. A fogyatékkal élő gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek nem építenek óvodát, iskolát, játszóházat, nappali és szociális lakhatást biztosító intézményeket. A fogyatékos gyermekeket (örök gyermekek) befogadó intézmények száma elenyésző. A nem frekventált országrészből hiányzó ellátó intézményrendszer többórás utazással érhető csak el. Sokszor reménytelen, mert a családnak nincs autója, nincs támogató szolgálat, a tömegközlekedés pedig sok esetben napi szinten megoldhatatlan. Sokuknak arra sincs meg az esélye, hogy méltó módon, a társadalom hasznos tagjaként élhessenek. A szülők legnagyobb félelme, hogy az öngondoskodásra sem képes gyermekeik sorsa vajon mi lesz a szülők halála után.

SZAKEMBER ELLÁTOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEINK

Az erkölcstan tantárgyba az érzékenyítés bevételének javaslata.

Országos médiakampány: az SNI (főként ADHD és autizmus) igazi arca és a másság elfogadtatása. A szellemileg, testileg, lelkileg sérült gyermekek, fiatalok és felnőttek támogatása, elfogadásuk és társadalmi integrációjuk elősegítése.

Egyértelmű célunk elérni azt, hogy Magyarországon is elfogadás, egzisztenciális megbecsülés illesse azokat a szülőket, akik a karrier lehetőségétől megfosztva, gyermekük gondozásával, fejlesztésével töltik az idejüket.

A párt azért alakult, hogy országosan is hallassuk a hangunkat, mert mi is itt vagyunk, létezünk, és szeretnénk a legtöbbet, legjobbat adni gyermekeinknek (örök gyermek)! Ahol nincs miből, ott marad a keserűség, a csalódottság és a düh!

 

TOVÁBBI FÓKUSZPONTOK

 

Különleges bánásmódot igénylő gyermekeink nevelése során volt alkalmunk gyakorolni az együttérzés összes lehetséges formáját. Éppen ezért az Origó Párt a társadalom további fontos teendőivel is szeretne foglalkozni.

1. NYUGDÍJKORHATÁR

A családi összetartozás fontossága miatt a nyugdíjkorhatár csökkentése! Szeretnénk újra nagypapákat és nagymamákat, akik részeseivé válnak unokáik cseperedésében, míg a szülők dolgoznak. A mintakövetés a példamutatással a jövő generációjának átadott, megóvni kívánt, és ebből kifolyólag a társadalmi értékeink megbecsülését is növelheti.

Negyven év munkaviszony után a férfiak is élhessenek azzal a választási joggal, hogy dolgoznak tovább, vagy korkedvezményes nyugdíjban részesülnek.

2. ROMÁK FELZÁRKÓZTATÁSA

A romák felzárkóztatását folytatni kell, mert hátrányos helyzetből indulnak az életbe. Az alapoktól (bölcsőde) kezdve kell őket támogatni a beilleszkedésük útján. Az igazolható órák csökkentése. Szakmákkal történő megismertetés, a tapasztalatok útján. A munka világában maradás támogatása.

3.  FIATALOK ORSZÁGUNKBAN MARADÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

Minden járási hivatal rendelkezzen „gólyaházzal”, ahová a járási körzetbe tartozó házasok, mint bérlők költözhetnek, amíg esetleg nem építenek vagy vásárolnak lakást, de maximum 2 évig. Használt (régi) lakások megvételének támogatása, mely a falvak és városok dinamikus fejlődését is lehetővé teszi.

4. SZOCIÁLPOLITIKAI KEDVEZMÉNYEK

Szociálpolitikai kedvezmények kiterjesztése, életkorhoz kötöttség eltörlése.

Lakáscélú támogatásoknál az összeg a gyermekek számával arányosan együtt növekedjék.

A családi pótlék rendszerének átcsoportosítása, jövedelemfüggővé tétele, összegének emelése.

Bölcsődei férőhelyek számának növelése, családi napközik létrehozásának támogatása.

5. EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyben dolgozók megbecsülése és bérük, valamint a kiegészítő pótlékok összegének emelése.

A kórházak állapotának folyamatos karbantartása, az ott dolgozók munkakörülményeinek javítása és ez által az ápolt betegek ellátásának jobbá tétele.

Rehabilitációs, átmeneti, bentlakásos idősotthonok létrehozása és bővítése.

A rehabilitációs központok bővítése, országos szinten.

6. GYERMEK- ÉS FELNŐTTBÁNTALMAZÁSOK

„6. § (5)43 A gyermeknek joga van emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.”

 1. évi XXXI. törvény Gyermeki jogok

A súlyosbítás mértékének módosítása, ill. a törvény betartatása, ellenőrzése. Súlyosbító körülmény, ha a közfeladatot ellátó személyt bántalmazzák, vagy fordított esetben a közfeladatot ellátó személy követi el a bántalmazást.

7. MOZGÁSSZERVI ÉS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE

A korábban beígért, de határidőre nem realizálódó tervek megvalósítása. Pl: a tömegközlekedés lehetővé tétele, a hivatalok és a művelődési intézmények akadálymentesítése.

8. ÁRVAELLÁTÁS

Az árvaellátás átalakítása, alanyi jogon járó árvaellátás szükségessége, a szolgálati idő eltörlése, az összegének emelése, gyermekek számától függetlenné tétele.

 

 

 

11 + 12 =

Ha úgy érzed, itt a helyed, akkor csatlakozz hozzánk!

Aktivisták jelentkezését várjuk telefonszámunkon: +36 70 88 438 94

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás